Förslag på förändringar hos utbildningsförvaltningen

Tisdagen den 5 maj kommer en MBL-förhandling ske angående utbildningsförvaltningens förändringsarbete. Nedan kan ni se en sammanfattning av förslagen som kommer att diskuteras.

Vi på utbildningsförvaltningen har under en längre tid utvärderat vår verksamhet och hur vi lever upp till våra mål – att alla elever i Ljusdals kommun har tillgång till behöriga lärare, en stabil organisation och möjlighet till rätt utbildning. Samtidigt har vi en ekonomisk situation som kräver nya tankesätt.

Därför har vi arbetat utifrån budgetberedningens särskilda ekonomiska direktiv, samt följt utbildningsnämndens riktlinjer för ledning och styrning, för att formulera en väg framåt för förvaltningen. I det ekonomiska läget som vi nu befinner oss i är vi tvungna att genomföra vissa förändringar, och vi är medvetna om att det kan komma att skapa både oro och frågor. Vi vill vara så transparenta och öppna som möjligt, med våra medarbetare och med medborgarna i Ljusdals kommun.

Resultatet av omställningsarbetet är nu klart och vi är redo att gå vidare till nästa skede med ett förslag på en omorganisation som vi tror kommer gynna kommunen och eleverna, men som även kommer vara tuff för många.

Det viktigaste för oss är att vi kan ge våra barn och unga den utbildning som de har rätt till.

I Ljusdals kommun arbetar många duktiga och behöriga lärare. Vi vill behålla kompetensen inom kommunen för våra elevers skull. Det är bara möjligt genom en mer kompakt organisation där vi arbetar mer förebyggande och inkluderande.

Därför föreslås att en del av våra medarbetare i skolorna inom det närmaste halvåret att få lämna sina tjänster (lärare som saknar behörighet, elevassistenter och andra supportfunktioner), eller erbjudas förflyttning (behöriga lärare).

Vi beklagar att så många personer föreslås inte kommer kunna behålla sina nuvarande anställningar. I dagsläget finns dock inga möjligheter att behålla all personal samtidigt som vi lever upp till målen om en ekonomi i balans och behöriga lärare för alla elever.

Vi vet att det kan bli en stor förändring för samtliga inom skolverksamheterna i Ljusdals kommun, men det är nödvändigt för att nå vårt mål - en välmående och välskött skola.