För information: polisanmälan, omsorgsförvaltningen

Meddelande från omsorgsförvaltningen till våra hemtjänst/larmkunder

Idag har omsorgsförvaltningen gjort en polisanmälan efter att ett antal nycklar till kunder inom hemtjänsten/larm har tagits från ett nyckelskåp. Eftersom förvaltningen använder sig av ett system med kodlås, så kommer även loggarna till dessa nyckelskåp lämnas över till polisen för fortsatt utredning. Den person vars kod använts för att öppna till skåpen är avstängd tills vidare.

Vi har kontaktat kunderna vars nycklar har tagits, och arbetar med att byta samtliga lås under dagen. Vi är hemskt ledsna för den oro som detta kan orsaka, och vill vara tydliga med att vi tar det på fullaste allvar.

Våra säkerhetssystem är upplagda så att vi får ett larm när nycklar ej återlämnas i tid, och därmed kunde vi agera skyndsamt. Trots detta kommer vi självfallet se över våra rutiner, och undersöka om det finns något mer vi hade kunnat göra.

Om du som kund (hemtjänst eller larmkund) hos oss har några frågor och funderingar om detta så får ni gärna ringa oss på 0651-761412