Företag får hjälp med exportsatsning

Exportboost Ljusdal är ett samarbete mellan kommunens näringslivskontor NärLjus och Regional exportsamverkan där Almi och Business Sweden erbjuder deltagande i fristående workshops eller en Exportboost under en hel vecka.

I workshopserien är det ett starkt fokus på att utveckla och förbereda företag på internationell satsning.

Varje workshop har ett specifikt temafokus under ledning av experter från Business Sweden och Almi samt inbjudna specialister. Se här:

  • Mitt unika exporterbjudande
  • Marknadsval
  • Etableringsstrategi & avtal
  • Exportfinansiering
  • Affärsmöjligheter

Parallellt med workshop-serien erbjuds deltagande företag specifika verktyg genom Business Swedens digitala Online Steps to Export-process som ger kunskap om fokus på såväl rätt produkter och tjänster som på rätt kund, samarbetspartner och marknad. Dessutom samt erbjuds hjälp att skapa struktur och systematik för exportsatsningen.

Genom sitt deltagande bygger företagaren en verktygslåda som förbereder företaget för strategiska beslut i tillväxtresan.

Kostnad:
500 kr/företag och workshop. För hela serien 2000 kr plus moms och företag

Anmälan:
Anmäl deltagande till bengt.hogberg@almi.se senast onsdag den 18 september