Före detta museet i Ljusdal anpassas för tillfällig förskoleverksamhet

Efter att ha beviljats bygglov arbetar Ljusdals kommun just nu med att anpassa före detta museet på Museivägen i Ljusdal för tillfällig förskoleverksamhet. Inomhus handlar det om ytskiktsrenovering och anpassningar för toaletter, kök samt personalutrymmen.

Utomhus ska det skapas en trygg inhägnad miljö och fler åtgärder som ska göras inomhus är akustikåtgärder i form av matta och undertak och arbetena inomhus beräknas vara klara i april. Vid alla slags ombyggnationer eller renoveringar finns rutiner för eventuella brister som påträffas i en byggnad. Enligt rutinerna åtgärdas de brister som anträffas.

Som underlag till bygglovsansökan finns en radonmätning som utfördes 2019 av fastighetsansvarig. Underlaget behandlades av plan- och byggenheten inför bygglovsbeslutet. Gränsvärdet för radon i inomhusluft är 200 becquerel, Bq, per m³ och i före detta museets inomhusluft på markplan där förskolan ska inrymmas uppmättes 90 Bq per m³.

Enligt planering ska avdelningarna Häggen och Syrenen på Gläntans förskola tillfälligt hålla till i före detta museet då Gläntans förskola, i Ämbarboområdet i Ljusdal, byggs om och byggs ut för att bli nya Ämbarbo förskola. Det tidigare beviljade bygglovet för ombyggnaden av Gläntans förskola har dock överklagats och ska handläggas.