Före detta Hybo skola ska säljas

Idag har kommunstyrelsen beslutat att fastigheten Hybo 6:1, före detta Hybo skola, ska läggas ut till försäljning.

Beslutet togs mot bakgrund av en begäran från AB Ljusdalshem, som är ansvariga för kommunens fastigheter, om tillåtelse att sälja före detta Hybo skola. AB Ljusdalshem hade sedan tidigare fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och föreslå hantering av fastigheten Hybo 6:1 efter det att skolan lagts ner. Hybo skola lades ner i samband med läsårsslutet 2019/2020 och sedan dess bedrivs ingen verksamhet i lokalerna.

Försäljningen ska ske genom mäklare.