För dig som planerar att bygga i sommar!

Bygge på öjeberget

Det ligger snö på marken och is på sjöarna, sommaren kan kännas långt borta. Men om du planerar att bygga något i sommar är det dags att söka bygglov.

Din kompletta bygglovsansökan bör vara inlämnad före 10 mars för att den ska hinnas beredas före sommaren.

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att se till att din ansökan är komplett och att de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda. Handläggningstiden är 10 veckor (gäller komplett ärende)

Bygglovshandläggarna nås alla vardagar via telefon mellan 10-12.
0651 – 180 00. Mer information finner du här.