Förbud för försäljning och användning av musmedel med alfakloralos

Användningsvillkoren för musmedel innehållande alfakloralos skärptes förra året, med anledning av de förgiftningsfall hos katter som då rapporterades från veterinärkliniker.

Sedan den 17 december 2019 får inga andra än yrkesmässiga användare med särskilda tillstånd (1 SO) använda produkterna. De tidigare godkännandena som medgav att produkterna får användas av privatpersoner har återkallats.

Inget anstånd meddelades heller för kvarvarande lager. Man får alltså inte som återförsäljare eller användare, sälja ut eller använda befintliga lager av produkterna efter den 17 december 2019.

Kemikalieinspektionen uppmanar därför nu både återförsäljare och användare att gå igenom och kontrollera att de återkallade produkterna inte finns i lager/butikshyllor eller för användning i privat bruk.

Produkter som finns kvar i lager med felaktig märkning och återkallade registreringsnummer ska antingen märkas om med nya etiketter som tillhandahålls av leverantören eller skickas för destruktion som farligt avfall till godkänd mottagare med tillstånd att ta emot farligt avfall.

Mer information om detta finner du även på: www.kemi.se

Kemikalieinspektionen uppmanar också att alla som har katter som har drabbats av misstänkt alfakloralosförgiftning att anmäla detta till miljökontoret i sin kommun.

Växel 0651-18000 eller miljo@ljusdal.se