Förändringar i färdtjänsten

Förare hjälper man i rullstol in i bil

Från den 1 juni 2019 gäller några nya regler som är viktiga att känna till för dig som reser med färdtjänst.

Du får resa i hela Gävleborgs län på ditt färdtjänsttillstånd - inte som förut bara i din hemkommun. Du bokar på telefon 0771-64 64 65 och betalar för den sträcka du åker enligt gällande prislista.

Möjligheten att köpa till extra hjälp för att bära in matkassar eller liknande försvinner.

Bärhjälp för egen del, det vill säga om man bor i hus utan hiss och behöver bäras i trappor, kommer i fortsättningen bara att ske på hemadressen i yttertrappa eller trapphus och under en begränsad tidsperiod om sex månader.

Medresenär får du ta med om du anmäler det vid bokningen och om den inte kräver någon insats av chauffören.

Från 1 Juli 2019 gäller ny taxa i färdtjänsten.

Barn och ungdomstaxan gäller från 0 år till och med den dag som den färdtjänstberättigade fyller 20 år.

Ny färdtjänsttaxa från 2019-07-01

Zon

Vuxen

Zon

Barn och ungdom

1

50 kr

1

25 kr

2

60 kr

2

30 kr

3

75 kr

3

40 kr

4

95 kr

4

50 kr

5

115 kr

5

60 kr

6

135 kr

6

70 kr

7

150 kr

7

75 kr

8

165 kr

8

85 kr

9

180 kr

9

90 kr

10

220 kr

10

110 kr