Folkmängden ökade något under 2018

Ljusdals kommun ökade sin folkmängd med 5 personer under 2018, ett resultat av att det var fler som flyttade till kommunen än som lämnade den under fjolåret.

Vid det senaste årsskiftet hade Ljusdals kommun, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB), 19 033 invånare - att jämföra med 19 028 invånare den 31 december 2017.

Antalet födda var i fjol 180, medan antalet avlidna var 224. Liksom de flesta år fick kommunen därmed ett födelseunderskott på 44 personer, vilket dock uppvägdes av inflyttningen.

Ljusdals kommun hade ifjol 838 inflyttade, varav 715 från övriga delar av landet och 123 invandrare. Antalet utflyttade var 785, varav 748 till andra delar av Sverige och 37 utvandrare. Flyttnettot, som är antalet inflyttade minus antalet utflyttade, blev därmed plus 53 personer.

Av kommunerna i Gävleborgs län ökade folkmängden i alla utom i Hofors, Sandviken och Söderhamn.