Fler inflyttade i januari

Januari i år blev en ovanligt bra månad för Ljusdals kommun när det gäller befolkningsutvecklingen. Under den månaden ökade kommunens folkmängd med 20 personer beroende på ovanligt stor inflyttning.

För att hitta en lika bra januarimånad när det gäller befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, måste kommunen gå tillbaka till 2015 då invånarantalet växte med 19 personer.

Den stora skillnaden under januari i år jämfört med 2015 var ett överskott på 28 personer när det gäller inrikes flyttningar som kompenserade ett minus gentemot utlandet och obalansen mellan födda och avlidna (där Ljusdal nästan alltid har ett underskott). För tre år sedan var det invandringen som bidrog till plussiffrorna i januari.

Ljusdals kommun hade i januari 80 inflyttade från övriga delar av Sverige som alltså väl kompenserade antalet utflyttade. Under samma månad 2015-2017 låg antalet inflyttade runt 50.

I och med den positiva flyttstatistiken hade Ljusdals kommun 19.048 invånare den 31 januari i år.