Flera fall av harpest i Ljusdal

Region Gävleborg meddelar att sedan i början av juli har 33 fall av harpest (tularemi) anmälts i Gävleborg. De flesta har insjuknat i trakterna kring Ljusdal men även enstaka fall från bland annat Delsbo, Bergby och Gävle.

Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo informerar att smitta kan ske till exempel genom:

  • bett av en smittad mygga eller annan insekt
  • direkt beröring med ett smittat djur
  • inandning av damm, förorenat med sjuka djurs urin eller avföring
  • intag av smittat vatten.

Symtom
Vid tularemi insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående. Om man har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma.

Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten insjuknar man även med sår i munnen och svalget, skriver Region Gävleborg på sin webbplats.

Förebyggande åtgärder
Folkhälsomyndigheten tipsar om förebyggande åtgärder: Skydd mot myggbett, med exempelvis täckande kläder och myggmedel, vid vistelse i skog och mark kan rekommenderas. Om man befinner sig i ett område där harpest förekommer bör man vara försiktig i kontakten med gnagare. När man tar hand om döda gnagare bör man använda skyddsklädsel och handskar.