Filmning av avlopp - inget krav

Fastighetsägare i kommunen har blivit uppringda av personer som vill boka tid för att filma deras avloppsledningar. Varken Ljusdals kommun eller Ljusdal Energi står bakom dessa samtal eller utförandet av tjänsten.

Oroliga fastighetsägare som har kontaktat Ljusdals kommun uppger att det varit otydligt vem som stått bakom samtalen och att de fått intrycket av att avloppsfilmning är något som fastighetsägarna är ålagda att göra.

Ljusdals kommun vill därför tydliggöra att filmning av avloppsledningar sker på initiativ av privata företag och att varken kommunen eller Ljusdal Energi ställer några krav på fastighetsägare att de måste låta filma sina avloppsledningar.

Kommunens miljöenhet genomför inventering och kontroll av enskilda avlopp, dock aldrig genom filmning av avloppssystemen. Kommunen skickar också alltid ut informationsbrev till fastighetsägare innan inventering och kontroll ska genomföras.

Fastighetsägare har därför all rätt att tacka nej till att boka tid för filmning och avböja eventuella erbjudanden som följer om avgiftsbelagda tjänster.