Fick diplom för sitt arbete under coronapandemin

Anna-Lena Blixth nominerades av Röda Korset Ljusdal-Järvsö tillsammans med Regionråd Mitt till den ärofyllda Florence Nightingalemedaljen. Det för hennes arbete som kommunens demenssköterska och för Anna-Lenas insatser under pågående pandemi.

Under tisdagen delades ett diplom ut för nomineringen till den ärofyllda Florence Nightingalemedaljen under omsorgsförvaltningens möte.

- Det är den högsta utmärkelsen en sjuksköterska kan få inom Röda korset-världen och instiftades år 1912, sa Åsa Älander, representant från Röda korset Ljusdal-Järvsö.

Medaljen gick inte till Ljusdal i år. Men Röda Korset Ljusdal-Järvsö, tillsammans med Regionråd Mitt, beslutade att delat ut ett diplom för deras gemensamma nominering till Anna-Lena Blixth som arbetar inom omsorgen i Ljusdals kommun med följande motivering:

Anna-Lena Blixth har av Ljusdal-Järvsö Röda korskrets och regionrådet i mitt nominerats till den internationella utmärkelsen Florence Nightingale-medaljen - en nominering som Svenska Röda korset sedan gått vidare med. Anna-Lena har nominerats i sin stödjande roll som kommunens demenssköterska och för att hon har bidragit till att få tag i rätt sorts skyddsutrustning till personal på boenden och inom hemtjänst. Under pågående pandemi har oron har varit större än vanligt och trycket på demenssköterskorna som grupp har ökat då de har fått hantera sina uppgifter på delvis nya sätt och hitta andra vägar att arbeta för att kunna fullgöra sin stödjande roll.