Fem bränder bekämpas

Uppdaterad version måndag kl 21.45. Det brinner i skog och mark på fem platser i Ljusdals kommun. Viktigt meddelande till allmänheten om att utrymma byn Enskogen har gått ut och Ängra camping har evakuerats. Väg 84 har stängts av mellan Kårböle och Laforsen och trafiken leds om mot Los.

Samtliga sju kårer och värn hos räddningstjänsten i Ljusdal bekämpar bränder i skog och mark. På det drygt 100 hektar drabbade området nära Ängra är det mesta avbränt men kräver ändå stora resurser.

En stor utmaning nu är att klara den utrymda byn Enskogen med omgivning från en omfattande brand. Där läggs bland annat stor vikt vid att rädda byggnader.

Det brinner också vid Tovåssjön nära gränsen till Ovanåker samt vid Nötberget i Kårböletrakten.

På måndagskvällen blossade en mindre brand upp nära Rullbo i Lostrakten som räddningspersonal från Voxna och Tandsjöborg bekämpar.

Väg 84 har stängts av mellan Kårböle och Laforsen och trafiken leds om på vägarna 310 och 296 mot Los. Information om detta lämnas av Sveriges Radio P4 Gävleborg. Dessutom medför slangdragning mellan mellan Kårböle och avfarten mot Ytterhogdal behov av sänkt hastighet på platsen. Räddningstjänsten ber också allmänheten att inte köra nära brandplatserna av nyfikenhet eftersom det är många fordon och personer som behöver komma fram. 

Räddningstjänstpersonal från Gävleborg, hemvärnet, brandflyg och -helikoptrar hjälper till med släckningsarbetet som väntas ta flera dagar. Vid Enskogen deltar två norska helikoptrar i släckningsarbetet.

Torkan och vinden ökar risken för spridning och försvårar släckningsarbetet.

För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg. Du kan även få information via www.krisinformation.se. SOS Alarm ber allmänheten att höra av sig dit endast om öppen eld iakttas - inte ta kontakt om uppgifter om rök eller lukt som kan synas och kännas på långt håll.