Fastighet med adress Museivägen 3 i Ljusdal säljs

Under dagen har kommunstyrelsen svarat positivt på AB Ljusdalshems begäran om försäljning av fastigheten Ljusdal Åkersta 22:6, även kallad Ljusdalsgården, på Museivägen 3 i Ljusdal.

Fastigheten har legat ute till försäljning hos mäklare sedan mars 2021, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen. Budgivningen är nu avslutad och AB Ljusdalshem har inkommit till med en begäran om att få verkställa försäljningen.

Innan försäljningen är klar ska avtal tecknas av parterna.