Fastigheter i Tandsjöborg och Ljusdal ska säljas

Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att sälja den fastighet i Tandsjöborg som räddningsvärnet tidigare använt. Beslut har också tagits att sälja fastigheten som idag rymmer Lillhaga förskola i Ljusdal.

Kommunstyrelsens beslut är fattade mot bakgrund av två ansökningar om försäljning från AB Ljusdalshem, som förvaltar kommunens fastigheter. När det gäller fastigheten på Garvarvägen i Lillhaga, Lillhaga förskola, har utbildningsförvaltningen sagt upp hyresavtalet som löper ut under sommaren och kommunen ser inget behov av att ha fastigheten kvar. Försäljningen beslutades gå via mäklare.

Fastigheten i Tandsjöborg, på Inlandsvägen 361, har sagts upp av räddningstjänsten efter det att räddningsvärnet avvecklades. Fastigheten ska erbjudas till Tandsjöborgs snöskoterklubb för 10 000 kronor, enligt förslag från AB Ljusdalshem. Affären är inte klar förrän köpeavtalet är undertecknat.