Färre styr i nämnderna

När kommunfullmäktige på måndagskvällen beslutade om ny politisk organisation fastställdes också antalet ledamöter i styrelser och nämnder från och med 1 januari 2019.

Kommunfullmäktige får som nu 41 ledamöter. I styrelser och nämnder blir det dock i de flesta fall färre ledamöter.

Kommunstyrelsen får elva ledamöter i stället för nuvarande 15.

Utbildningsnämnden, som i dag har elva ledamöter, får nio ledamöter liksom den nya arbetsmarknads- och socialnämnden. Omsorgsnämnden och samhällsservicenämnden får sju ledamöter vardera.

Valnämnden och överförmyndarnämnden får som tidigare fem respektive tre ledamöter.

Samtliga styrelser och nämnder har lika många ersättare som ledamöter.

Kommunens revisionsnämnd består även i fortsättningen av sju ledamöter.