Färre invånare trots fler inflyttade

Ljusdals kommun minskade sin folkmängd under 2017. Men det var fler som flyttade till kommunen än som lämnade den under fjolåret.

Den 31 december 2017 hade Ljusdals kommun 19 028 invånare, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Det innebar att folkmängden minskade med 39 personer under året.

I och med detta bröt kommunen en fyra år lång svit med befolkningsökning 2013-2016 (18 880 invånare 2012).

Även om Ljusdal fick färre kommuninvånare i fjol var det fler inflyttade än utflyttade. Totalt rörde det sig om ett flyttnetto på 57 personer. Invandringsöverskottet var 112 personer medan det var minus 55 i kolumnen för inrikes flyttnetto.

Antalet födda var i fjol - liksom de flesta år - betydligt färre än antalet avlidna. Kommunen minskade därmed sin folkmängd trots plus i den totala flyttstatistiken.

Kontakt:
Pär Jonsson
Informationschef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-181 53
E-post: par.jonsson@ljusdal.se