Färila simhall öppnar igen efter renovering

Foto: Torleif Bakke.

Måndag den 12 oktober öppnar Färila simhall efter en ettårig renovering. Ny reningsanläggning finns på plats, bättre ljussättning av stora bassängen och ny köksutrustning i caféet är andra saker som gjorts.

Färila simhall stängdes i oktober 2019 för en planerad renovering. Den största och mest omfattande delen av renoveringen finns i källarplanet där den gamla sandfilterreningen är ersatt med ett modernt system, så kallade ultrafilter. Det nya systemet är mer automatiserat, miljövänligt, energioptimerat och säkerställer god vattenkvalitet under lång tid framåt.

Interiören är upprustad med målning, hyllor och informationsskärmar. Den stora bassängen har fått ny ljussättning som växlar i blått, grönt och rött. I lilla bassängen finns nu massagestrålar för skön avslappning där snälle ormen Kjell också sprutar lite vatten ibland. Rutschkanan kommer att bytas ut senare i höst och skyltning till och från simhallen kommer också att förbättras under hösten.

Kraven på simhallspersonal har höjts gällande livräddning och simskolor samt att
en utbildning för skötsel av den nya reningsanläggningen har genomförts.

Mot bakgrund av att tidigare entréavgifter varit desamma i ungefär tio år, införs nya och något högre avgifter i och med nyöppningen.

Restriktioner på grund av covid-19
Färila simhall följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smittspridning av covid-19 samt Svenska livräddningssällskapets informationsblad om poolvett under coronapandemin. Läs mer om hur simhallen jobbar förebyggande mot smittspridning under Relaterade sidor.