Färilaaktörer tilldelas bygdemedel

Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj att Färila IF, Norra Veckebo Byaförening, Stocksbo Åbo Brinnasen Byalag samt Maria Dansdotter ska tilldelas bygdemedel för vindkraft Högkölen 2020.

De inkomna ansökningarna har beretts av Färilarådet. I enlighet med Färilarådets förslag fördelas bygdemedlen avseende Högkölens vindkraftpark så här:

  • Färila IF, 106 000 kronor för renovering av föreningens dansbana.
  • Norra Veckebo Byaförening, 80 000 kronor för inköp av träningsutrustning till samlingslokal.
  • Maria Dansdotter, 8 000 kronor för att samla in information och bygga upp arkiv om Per Wassbergs liv och skapande.
  • Stocksbo Åbo Brinnasens Byalag, 75 000 kronor för renovering av Färila Elektriska kraftstation.
  • Stocksbo Åbo Brinnasens Byalag, 10 000 kronor för renovering av arbetsbod till Kulturvagnen.

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.