Få inblick i lärarutbildningen

Dela med texten: Upprop! Jag borde bli lärare

Ta tillfället att få veta en hel del mer om lärarutbildningen och läraryrket vid en informationsträff tisdag den 20 februari på Utvecklingscentrum i Ljusdal.

Syftet med träffen är att informera och inspirera inte bara dig som redan är intresserad, utan också dig som i dagsläget kanske inte tror att läraryrket är något för dig.

Studenter från Högskolan i Gävle berättar om hur det är att studera till lärare. Utbildningsledare för lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle informerar om hur lärarutbildningen är organiserad i form av inriktningar, upplägg och annat som kan vara intressant att känna till. Studie- och yrkesvägledare från Högskolan i Gävle deltar också.

Yrkesverksamma lärare berättar om hur det är att arbeta i förskola och skola. På plats finns även förskolechefer och rektorer som ger sin bild av förskola, skolan och den stora efterfrågan av utbildade lärare i alla skolformer.

Kanske träffar du redan nu dina framtida arbetskamrater och arbetsgivare!

Varmt välkommen till Utvecklingscentrum i Ljusdal den 20 februari kl. 14.00-16.00. Ingen föranmälan behövs.

Utvecklingscentrum

Furugatan 3
827 35 Ljusdal
0651-184 54
uc@ljusdal.se