Extra statsbidrag till Ljusdals kommun

Fortsatta extra statsbidrag 2019 gör att integrationssatsningen Team Q och projektet eXtrastöd i Ljusdal, för personer långt från arbetsmarknaden, samt insatser för att förstärka näringslivsklimatet kan fortsätta.

Ljusdals kommun beviljades under 2018 två riktade extra statsbidrag. Det ena bidraget riktade sig till kommuner med stora socioekonomiska utmaningar, till exempel segregation. Ljusdals kommun har använt bidraget om drygt tre miljoner kronor dels till individuella insatser för personer långt från arbetsmarknaden i projektet eXtrastöd i Ljusdal och dels till integrationssatsningen Team Q som bland annat erbjuder praktisk hjälp och rådgivning till nyanlända. Projektens verksamheter för 2018 har nu rapporterats till Tillväxtverket och därmed kan fortsatta bidrag för 2019 begäras.

Det andra bidraget riktade sig till kommuner med särskilda behov av att förstärka näringslivsklimatet. Bidraget om nästa två miljoner kronor har i Ljusdal bland annat använts till att förkorta bygglovsköerna, påbörja en digitalisering av olika ansökningsförfaranden, inrätta en tjänst som projektutvecklare och stärka besöksnäringen genom ett arbete för hållbarhetscertifiering. Dessa arbeten fortsätter under 2019.