E-tjänst för anmälan om specialkost för skolelever och förskolebarn

Inför höstens skolstart ska alla vårdnadshavare eller elever anmäla behov av specialkost för skol- eller förskolelunchen via en e-tjänst i kommunens självserviceportal. Även de som redan har anmält specialkost måste göra det igen i e-tjänsten.

Anmälan om specialkost kan göras redan nu och fram till två veckor efter skolstarten.

Anmälan om specialkost ska sedan göras inför varje läsår.