Erfarenheter från skogsbränderna leder till åtgärder

Väderåret 2018 var extremt på många sätt. Sommarens torka ledde till att ett stort antal bränder inträffade i Sverige. Ljusdals kommun drabbades hårt. För att ta vara på erfarenheter och för att stå bättre rustade i framtiden har Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun tillsammans beställt en utredning av räddningsarbetet. I en rapport som presenteras idag finns förslag på åtgärder. Flera har redan vidtagits. 

Den 14 juli 2018 slog blixten ned på ett antal ställen i Ljusdals kommun.
Det var starten på vad som skulle bli en insats med en brand som landshövdingen Per Bill beskrivit likt en best. Det tog två veckor innan branden bedömdes vara under kontroll och ytterligare en dryg vecka innan räddningsinsatsen kunde avslutas. Totalt brann 9 500 hektar och räddningsresurser från 11 olika länder kämpade med släckningsarbetet. Utredningen fokuserar på räddningsinsatsen och alla de människor som bidrog till den.

– De som inledningsvis deltog i arbetet fick vara med om situationer som präglades av maktlöshet och känslan av att inte kunna göra tillräckligt. Personalen som arbetade med bränderna i Ljusdals räddningstjänst gjorde mer än vad som kan begäras av dem. Det var inte i personalens uthållighet eller motivation som det brast, utan i systemet som de arbetade i, säger utredaren Johan Nordin, brandingenjör.

I rapporten listar utredarna ett antal förslag på åtgärder som ska leda till en ökad tydlighet i framför allt räddningstjänstens ledningsorganisationer. Ett första steg i rätt riktning har tagits i och med nya samarbeten på ledningsnivå mellan Hälsinglands räddningstjänster. Det, tillsammans med MSB:s nationella helikopter- och flygberedskap, gör att Hälsingland redan står bättre rustad inför brandsommaren 2020.

Olycksutredning har genomförts på uppdrag av Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg. Båda organisationerna har vid olika tidsperioder under skogsbränderna varit ansvariga för insatsen.

Utredarna lyfter bland annat behov av fortbildning, övning och utveckling av räddningstjänstens tekniska stödsystem.

Utredarna föreslår också att länsstyrelsen tillsammans med kommuner och övriga aktörer utvecklar ett likartat arbetssätt och modell för insats- och stabsarbete vid stora händelser.

– Det här arbetet har vi redan påbörjat på Länsstyrelsen Gävleborg. Vi har nu en krisledningsorganisation som bygger på den så kallade NATO-modellen och som används av flera andra stora aktörer, säger Per Bill.

Den här utredningen, i kombination med MBS:s utredning ”Brandsommaren 2018 – Vad hände, och varför?” av Anders Granström, ger svar på det som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska utredas, det vill säga händelsens orsaker, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

– Genom att göra en ordentlig utredning kan vi använda våra erfarenheter från sommaren 2018 för att skapa en bättre organisation som är mer redo om vi skulle ställas inför en liknande situation igen, säger Per Bill.

Kontakt
Räddningstjänsten Ljusdal
Peter Nystedt
peter.nystedt@ljusdal.se
0651 -180 21