En vecka fri från våld - tillsammans kan vi göra en förändring!

Nu startar "En vecka fri från våld" - en del i projektet "En kommun fri från våld". Ett arbete där Ljusdals kommun jobbar för att förebygga våld, öka kunskaperna om våld och berätta vad just du kan göra för att stoppa våld i vårt samhälle.

Övergrepp, misshandel och aggressivitet. Våld förekommer i många skepnader och förekommer överallt i samhället: I hemmet, på internet, i skolan, ute på våra gator och torg. Genom att stärka det våldsförebyggande arbetet kan vi gemensamt bidra till en förändring.

Hösten år 2020 beslutades att Ljusdals kommun ska arbeta förebyggande mot våld genom projektet ”En kommun fri från våld”. Tanken med projektet, som Länsstyrelsen Gävleborg initierade, är att skapa ett kunskapsstöd och ett arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor, men även generellt våld.

Som en del i det förebyggande arbetet sker under vecka 47 "En vecka fri från våld". Det är en återkommande kampanj som en del av arbetet att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och att våld går att förebygga.

En vecka fri från våld - detta händer i Ljusdals kommun:

  • Under "En vecka fri från våld" inträffar även FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. Dagen kallas också "orange day", därför lyser kommunen upp Postplan och rondellen vid Stavsätter med orange, liksom att färgerna ändras till orange på kommunens hemsida och facebook.
  • Utställningen ”Gömda” visas på entréplanet i kommunhuset. Utställningen visar gråfärgade skor som symboliserar den grå värld med isolering, rädsla och fattigdom som gömda kvinnor och barn kan leva i. Skorna är placerade på ställen som beskriver flykten från en våldsam relation. Med bilder från kyrkan, bostadsbolaget, individ- och familjeomsorgen, polisen och slutligen järnvägsstationen illustrerades de olika steg som kan förekomma innan en kvinna lyckas bryta sig loss.
  • Högläsning ur Bianca Kronlöfs bok ”Brev till mannen” klockan 12.00 -13.00 onsdag, torsdag och fredag vid entréplan i kommunhuset. Välkommen att lyssna!
  • Biblioteket uppmärksammar veckan genom att skylta med litteratur på temat. Låna gärna!
  • På skolor diskuteras vad våld är och hur våld kan se ut, vad lindrigt våld är och vad våldspyramiden är. Vill du veta mer om vad våld är? Läs här!
  • Veckan uppmärksammas på kommunens sociala medier. Dela gärna!
  • Affischering runt om i kommunens verksamheter och offentliga lokaler om att våga berätta att man är utsatt för våld och söka hjälp, våga fråga när man misstänker att någon är utsatt för våld och välja att sluta använda våld, samt kontaktuppgifter vart man kan vända sig. Vill du affischera på din arbetsplats, hör av dig!