Driftsbidrag till Rio Bio AB

Sedan 1 maj drivs biografen i Ljusdal av Helena Fagerstam, Rio Bio AB, efter att tidigare innehavare lagt ner biografverksamheten. Kommunstyrelsen har under dagen beslutat om ett driftsbidrag om 4 000 kronor per månad till den nya entreprenören.

Helena Fagerstam tog över biografverksamheten 1 maj i år och har ansökt om driftsbidrag hos kommunen för att möjliggöra ekonomiska förutsättningar för biografverksamhet. 3 juni beviljade kommunstyrelsen driftsbidraget som löper från 1 juli 2021 till och med 2026 och omfattar 24 000 koronor år 2021 och 48 000 kronor resterande år under avtalsperioden.

Enligt avtalet åtar sig biografentreprenören att erbjuda ett flertal föreställningar och aktuellt utbud året runt, samverka med Ljusdals filmförening som gör det möjligt att visa alternativ/icke kommersiellt gångbar film på biografen. Kommunens kulturenhet får enligt avtalet visa skolbio 10 tillfällen per år samt att Ljusdals kommun har möjlighet att nyttja lokalerna för egna arrangemang utanför ordinarie filmprogram.

Riobiografen har funnits i Ljusdal sedan 1912 och som fjärde generation drev Krister Ellström biografen fram till dess att Helena Fagerstam, Rio Bio AB, tog över 1 maj 2021.