Din röst är viktig! Vi vill veta vad just du tycker!

Qr-kod för enkäten.

Kan du påverka samhället du lever i? Brukar du delta i någon fritidsaktivitet? Är dina yrkeskunskaper behövda? Välkommen att svara på vår enkät. Dina svar är helt anonyma.

Hösten 2021 genomför Ljusdals kommun en undersökning av hur det är att leva i olika delar av vår kommun, bland annat när det gäller levnadsvillkor, fritidsliv och hur delaktig du känner dig i utvecklingen av Ljusdals kommun. Undersökningen genomförs som en del av vårt arbete med att skapa mer jämlika livsvillkor för alla invånare. Enkäten finns på språken svenska, arabiska, somaliska, tigrinja och engelska.

Alla svar ska sammanställas i en rapport i samarbete med analysföretaget Urban Utveckling. Rapporten ska presenteras för kommunens politiker och på kommunens hemsida, ljusdal.se.

Enkäten är öppen fram till 15 december, men vänta inte! Svara redan nu genom att klicka på länken eller svara via qr-koden överst.