Din åsikt om Ljusdals kommun är viktig

Du som blivit utvald att delta i årets medborgarundersökning, ta gärna chansen att besvara enkäten som du fått i brevlådan från Statistiska Centralbyrån. Svaren visar vad som är viktigast för medborgarnas trivsel och utgör underlag för politiska beslut.

Enkäter som besvaras på papper måste postas senast den 31 oktober. Webbenkäten går däremot att svara på till kl. 13.00 den 5 november. Alla svar är viktiga, gör skillnad, kan inte bytas ut mot någon annans och är helt anonyma. 

1200 personer, i åldrarna 18-84 år, i Ljusdals kommun har i år blivit slumpmässigt utvalda att delta i medborgarundersökningen som Statistiska Centralbyrån (SCB) gör på uppdrag av Ljusdals kommun. I undersökningen får medborgarna ge sina omdömen om kommunen både som plats och som myndighet. Hur är det att bo och leva här? Vad tycker du om skola, barnomsorg, äldreomsorg, fritid, kultur, gator, vägar, vatten och avlopp? Hur ser du på bemötandet från kommunen och möjligheten till inflytande?

I årets omgång av medborgarundersökningen deltar 111 av landets 290 kommuner och totalt kommer ca 130 000 personer att ingå i urvalet.

Resultatet kommer att presenteras här på kommunens hemsida i december 2018.