De arbetar för att Slottegymnasiet ska bli den bästa skolan

Susanna Walter Westberg och Martin Olsson.

1 juli tillträder Martin Olsson som ny rektor, och Susanna Walter Westberg som ny biträdande rektor på Slottegymnasiet. Tillsammans med personalen vill de jobba för en riktigt bra skola. Slottegymnasiet ska vara det naturliga förstahands-valet för niondeklassarna.

- Det finns så mycket bra att jobba vidare med på Slottegymnasiet. Vi har väldigt bra personal, hög andel legitimerade lärare, välfungerade elevhälsa och en administrationspersonal som är toppen. Utöver det har vi fina lokaler och närhet till naturen, säger Susanna Walter Westberg.

- En stor fördel är den täta samverkan som yrkesprogrammen har med branscherna. Genom vård- och omsorgscollege och teknikcollege kan elever lätt få både sommarjobb och fast jobb efter avslutad utbildning. Barn- och fritidsprogrammet och naturbruksprogrammet har också bra samverkan med branscherna, till exempel genom arbetsplatsförlagt lärande, APL, säger Martin Olsson.

Både Susanna och Martin känner sig mycket välkomna och ser fram emot uppdragen och att jobba tillsammans för att Slottegymnasiet ska bli den bästa skolan. Båda vill också vara synliga och närvarande ledare och finnas där eleverna är. I cafeterian, i biblioteket, i korridorerna och i lunchmatsalen.

- Ett område som jag vill utveckla är för de elever som är i behov av särskilt stöd, till exempel genom specialpedagogik. Jag vill ge alla elever möjlighet att klara gymnasieskolan, säger Martin Olsson.

- Jag vill jobba kommunikativt, transparent och tydligt, nära personal och fack. Det ska kännas kul för elever och personal att gå till skola och jobb. Undervisningen ska hålla hög kvalitet och eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sina studier, säger Susanna Walter Westberg.