Dags att lämna in önskemål om förskoleklass

Foto: Mostphotos.

Alla barn som har rätt till utbildning, och ska börja förskoleklass kommande hösttermin, tilldelas en plats på en kommunal skola. Som regel den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen. Inför tilldelningen kan vårdnadshavare lämna in önskemål om placering vid en viss skola för sitt barn.

Senast 16 december behöver du som vårdnadshavare göra ditt val via kommunens e-tjänst: Val av skola till förskoleklass. Om ni inte gör ett val placeras barnet oftast i den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Val av annan skola än den närmaste kan innebära att barnet inte har rätt till skolskjuts.

När barn får en skolplacering utgår kommunen i första hand från vårdnadshavarens önskemål. Om fler barn väljer en skola än de finns platser för, är det kommunen som bedömer vilka barn som har rätt till en plats på skolan, utifrån prioriteringar som antagits av utbildningsnämnden och bygger på skollagen 9 kap. 15 §.

Ansökan till fristående skola görs direkt till aktuell skola.

Kontakt
Joakim Brunner, skolskjutshandläggare
0651-181 64