Meny
Sök

Dags att bedöma företagsklimat

I dagarna får företagare och politiker i Ljusdal och övriga kommuner i landet Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet.

2016 svarade 87 företagare i Ljusdals kommun på enkäten som genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Svarsfrekvensen var därmed 47 procent i kommunen.

- Vi ser gärna att så många som möjligt i flera branscher svarar på den här enkäten, säger Lasse Molin (M), ordförande för kommunstyrelsen och kommunens näringslivspolitiska stiftelse Närljus.

I enkäten frågas det om till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning

I maj presenteras ett riksomfattande resultat av enkätarbetet som omfattar 71 000 företag och 13 000 politiker i Sverige. Först till hösten släpps kommunrankningen där Ljusdal i fjol kom på 281:a plats av 290 kommuner.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320