Dags att ansöka om bygdemedel

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser.

Ansökningar inför årets fördelning av bygdemedel ska göras senast 28 februari. Tidigare års stöd ska återrapporteras senast 15 februari.

Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

De bygder som ska gynnas är främst Järvsö socken (Sörby), Färila socken (Högkölen) och Ramsjö (Våsberget). Svartvallsfonden riktar sig till Järvsö, Färila och de byar inom Ljusdals församling som gränsar till Svartvallens vindkraftspark.

Samtidigt säger villkoren för fonderna att ”Bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och får inte avgränsas alltför snävt i geografiskt eller annat hänseende.” Ansökningar från angränsande områden kan därför också prövas.

Mer information och ansökningsformulär hittar du här.

https://www.ljusdal.se/boendemiljo/vindkraftprojekt/ansokanombygdemedelvindkraft.4.431ae87b15fc44fa195353d7.html