Byggfakta Groups introducering på Nasdaq-börsen har stor betydelse för Ljusdal

Fotograf: Nasdaq Times Square.

I fredags tog Ljusdalsföretaget Byggfakta Group steget in på Nasdaq-börsen i Stockholm. En introduktion som firades med traditionsenlig klockringning som markerar starten för handeln av Byggfaktas aktier.

- Byggfaktas börsnotering är betydelsfull för Ljusdal som plats och kommer med säkerhet att stärka Ljusdals och invånarnas identitet. De nära relationerna och kulturen som skapats mellan Byggfakta och medarbetarna under nästan 40 år som huvudkontoret funnits i Ljusdal betyder också mycket i hela samhället, säger Nicklas Bremefors, kommunchef.

- Det här är en milstolpe i företages fortsatta utveckling och en kvalitetsstämpel som ger företaget större dignitet. Vår ambition är att försätta växa, säger Stefan Lindqvist, Byggfaktas VD.

Byggfakta är Ljusdals första börsnoterade bolag och har funnits i Ljusdal sedan början av 1970-talet och har haft huvudkontor i Ljusdal sedan 1985. Byggfakta verkar inom fyra affärssegment: Bygglösningar Norden, Bygglösningar UK International, Bygglösningar kontinentala Europa och Övrig verksamhet.