Byggfakta anvisas mark för huvudkontor på Östernäs:
”En fantastisk nyhet för hela kommunen”

På dagens kommunstyrelsemöte togs beslut om att ge ett marknadsanvisningsavtal till bygge av nytt huvudkontor för Byggfakta Sverige i Ljusdal AB på Östernäsområdet. Byggfakta, som nyss börsintroducerades, har en stark lokal anknytning och har funnits på plats i Ljusdal i femtio år.

”Det är genomgående positivt att vi äntligen kan ta det här steget, som vi tänkt på och planerat för i flera år” säger Lars Johansson på Byggfakta. ”Det sänder signalen både intern och externt att vi har våra rötter och vår framtid i Ljusdal. Vi kommer kunna samla alla våra medarbetare under samma tak i en ny, fräsch lokal och verkligen bekräfta att det är här, mitt i Hälsingland, som vi vill fortsätta leva och verka. Lokalerna kommer vara nya och anpassade efter våra behov, på en vacker plats precis vid Kyrksjön men ändå centralt.”

Ljusdals kommunalråd Marit Holmstrand (S) håller med: ”Samarbetet med Byggfakta har varit en viktig del av Ljusdals kommuns utveckling under femtio år, och det här betyder att vi kan fortsätta längs den vägen. Östernäsområdet kommer bli en riktig pärla i Ljusdals kommuns centrum och Byggfaktas huvudkontor är ett första steg i den riktningen.”

Byggfakta Sverige i Ljusdal AB önskade markanvisning för 2000 m2 på den västra delen av området Östernäs i Ljusdal för att bygga sitt huvudkontor för strax under 200 anställda. Kommunstyrelsen beslutade idag att anvisa ett markområde som ligger inom del av fastigheterna Östernäs 11:4 och 15:1. Markanvisningen gäller från avtalets undertecknande och två år framåt, och förutsättningen för att marköverlåtelse ska ske är att man sökt och erhållit bygglov.

”Det här är en fantastisk nyhet för hela kommunen” säger Simon Rosell, etableringssamordnare. ”Att ett företag av den här digniteten så tydligt visar att man satsar på Ljusdal, att man vill vara med och bygga för framtiden här på plats – vi är väldigt glada och stolta över att vara med på den resan tillsammans.”