Bråkar du och ditt barn ofta?

Du är inte ensam. Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn och vänder sig till vårdnadshavare med barn mellan 12-18 år.

I familjer med tonåringar är det vanligt med bråk och konflikter mellan vårdnadshavare och barn. Som vårdnadshavare kan det vara svårt att veta hur man skall hantera situationen. Komet är ett föräldrautbildningsprogram som riktar sig till dig som vill minska tjat och konflikter i hemmet och få en bättre relation med din ungdom.

Hur går det till?
Komet består av gruppträffar en gång i veckan, två och en halv timme varje gång tillsammans med andra föräldrar vid 8 tillfällen samt 1 uppföljningsträff. Gruppen leds av två gruppledare. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen mellan vårdnadshavare och barn kan stärkas. Du kommer att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra vårdnadshavare och samtidigt öva på nya förhållningssätt mellan träffarna.

Vilka kan gå?
Komet 12-18 år vänder sig till dig som har barn mellan 12 och 18 år med utåtagerande beteende och där det uppstår tjat, bråk och konflikter i hemmet. Kursen är kostnadsfri.

Översikt av träffarna.
Träff 1-2: Öka positiv samvaro.
Träff 3-6: Bättre kommunikation.
Träff 7-8: Sänka volymen och fungerande regler.

Är du intresserad och vill ha mer Information
Kontakta Familjeteam
Tel: 0651-76 13 91
E-post: familjeteamet@ljusdal.se