Bokning av vaccinering mot covid-19

Regionen informerar: Nya priogrupper välkomnas till vaccination i Gävleborg

Tidbokningen för vaccination mot covid-19 har nu öppnats på 1177.se. De första prioriterade grupperna som välkomnas att vaccinera sig är personer med hemtjänst eller hemsjukvård och personer som de bor med, samt personal inom kommunal vård och äldreomsorg.

Sedan 27 december pågår vaccinationerna av personer i länets särskilda boenden för äldre. Från och med onsdag 13 januari 13.00 välkomnas följande prioriterade grupper att boka vaccinationstid:

  • Personer som har hemtjänst och hemsjukvård.
  • Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.
  • Personer som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.

Vaccinationstid bokas via webbplatsen 1177.se. Många känner igen den digitala plattformen från provtagningarna för corona, där e-tjänsten för tidbokning har använts nästan 100 000 gånger.

Läs mer på Regionens hemsida