Bokbil ska rulla i Ljusdals kommun nästa år

Örebro kommuns bokbil. Foto: Lisa Ångman.

Tillsammans med biblioteken i Hudiksvall och Nordanstig har Ljusdal kommuns bibliotek beviljats 1,8 miljoner från Kulturrådet för att komplettera och utveckla den befintliga biblioteksverksamheten med en bokbil.

I Ljusdal och Hudiksvall finns redan bokbussverksamhet som utgör navet i den uppsökande biblioteksverksamheten. Det betyder att biblioteken kan nå sina målgrupper även utanför centralorten och tätorterna. Bokbilen blir ett mer flexibelt komplement till bokbussen, då den kan köras på vanligt B-körkort och inte kommer att ha fasta turlistor. Bokbils-projektet innebär också en möjlighet att inhämta kunskap om hur flera kommuner tillsammans kan samarbeta runt ett gemensamt utvecklingsområde.

Sommaren 2020 görs förarbeten i form av studiebesök i andra kommuner som har bokbilar i drift. Hösten 2020 ska ägnas åt upphandling och inköp och förhoppningen är att ha en bokbil på plats i början av 2021.

Den pågående corona-pandemin har påskyndat olika varianter av skräddarsydda lösningar för att låntagare i alla kommunens delar kan ta del av bibliotekets verksamhet, även när de inte själva har möjlighet att ta sig till biblioteket. Med en bokbil kan vi ytterligare förstärka den här uppsökande verksamheten.

De beviljade medlen från Kulturrådet är från den statliga satsningen Stärkta bibliotek.