Boka ditt besök hos IFO och flyktingenheten

För att kunna hjälpa på bästa sätt och samtidigt undvika spridningen av covid-19, tar individ- och familjeomsorgen (IFO) och flyktingenheten enbart emot bokade besök.

Telefonnummer för tidsbokning
Barn- och ungdomsenheten: 0651 - 34 00 73.
Flyktingenheten: 0651 - 183 26, 070 - 364 93 16.
Försörjningsstöd: 0651 – 182 31.
Vuxenenheten: 073 - 064 43 18.

Du som redan har ett planerat besök behöver inte ringa och boka.