Bluffsamtal om spolning av avlopp

Ljusdal Energi har fått kännedom om att deras kunder blivit uppringda och erbjudna spolning av avlopps- och vattenledningar i fastigheten. Erbjudandet om spolning kommer inte från Ljusdal Energi.

Ljusdal Energi ringer aldrig och erbjuder spolning av avlopps- och vattenledningar som en tjänst.