Beslut om utförande av personlig assistans

Omsorgsnämnden fattade under onsdagen beslut om att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på entreprenad.

Omsorgsnämnden fick under onsdagen den 30/9 ta del av ett antal besparingsförslag inför budget 2022 och fattade därefter beslut
om att lägga ut all verkställighet av personlig assistans på entreprenad. 

Omsorgsförvaltningen kommer inom den närmaste veckorna att informera anställda och kontakta de kunder som idag har personlig assistans med Ljusdals kommun som utförare. Arbetet kring upphandling av en privat utförare kommer
att påbörjas under hösten och kontinuerlig information kommer att ges under processens gång.

Bakgrund till beslutet är en del av de anpassningsåtgärder som omsorgsnämnden behöver utföra för att komma i budgetram 2022.

För frågor i ärendet, kontakta:

Ingrid Sundström
Förvaltningschef
Omsorgsförvaltningen
Tel: 0651 -18272