Beslut om Hybo skola flyttas fram

Ärendet om avveckling av Hybo skola och efterföljande samordning med skolor i Ljusdals tätort flyttas fram.

Vid utbildningsnämndens sammanträde torsdagen den 21 mars beslutade ordförande Stina Bolin att ärendet om Hybo skolas samordning med skolor i Ljusdals tätort dras ur från utbildningsnämndens dagordning den 21 mars 2019.

Motivering som Stina Bolin gav är att ”Valiansen behöver ha övergripande information om hela Ljusdals kommuns skolstruktur innan de är redo att ta beslut om skolnedläggningar. Ärendet dras alltså ur och återkommer när arbetet med att ta fram denna översikt är klar över centrala delar av Ljusdal, sedan tillkommer även de delar som berör Järvsöområdet och Färila-Losområdet och det gäller både för- och grundskola i alla kommundelar”.