Beslut fattade om kommunens budget

Svenska sedlar

Vid sitt sammanträde den 17 juni beslutade kommunfullmäktige om budgetramarna för 2020 och ekonomisk långtidsplan för 2021-2022. Fullmäktige avslog samtidigt förslaget om höjd kommunalskatt.

Av kommunfullmäktiges ledamöter röstade 23 emot förslaget om en höjning av kommunalskatten på 50 öre, medan 18 ledamöter röstade för en höjning. Därmed avslogs förslaget om höjd kommunalskatt i Ljusdals kommun som därmed förblir 22,36 kr per skattekrona.

Med 18 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstod från att rösta antog kommunfullmäktige Triadens förslag gällande kommunens budget för 2020 och ekonomisk långtidsplan för 2021 – 2022, dock med förändringar relaterade till att förslaget om höjd kommunalskatt avslogs.

Vid sammanträdet beslutades även att kommunens budget ska revideras i november 2019.

Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa under Relaterade sidor här intill.