Beslutet om att lägga ut personlig assistans på entreprenad har upphävts

Omsorgsnämnden har idag, 17 november 2021, beslutat att upphäva tidigare beslut om att lägga ut personlig assistans på entreprenad.