Beröm för öppna förskolan

Ljusdals kommuns öppna förskola på Familjecentrum i Ljusdal får beröm för sin integrationsverksamhet av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som i maj besökte verksamheten.

Ljusdals kommun ansökte våren 2018 om och fick projektpengar från länsstyrelsen (693 000 kronor) för insatsen "Öppna förskolan - en plats för nyanlända mammors integration".

Syftet är att underlätta nyanlända kvinnors etablering i samhället genom att använda ”Va med”, ett beprövat pedagogiskt material som kombineras med flerspråkiga resurser i form av språkhandledare. Projektperioden är från 1 september 2018 till 31 augusti 2019 och kommunen har sökt pengar för en förlängning.

Projektet har väckt uppmärksamhet på riksnivå. SKR besökte den 15 maj öppna förskolan i Ljusdal och har nu skrivit ett tackbrev till kommunen.

”Genom den öppna förskolan erbjuder ni och många andra kommuner en mångfald av insatser som kan påskynda etableringen under föräldraledigheten. Det kan vara stöd i att utveckla sin svenska och sin föräldraroll, information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling, samhälls- och hälsoinformation samt studie- och yrkesvägledning. Det är en investering i föräldrarna, deras barn och för samhället i stort”, skriver Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef för SKR:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.