Belönades med tårta för sitt arbete

Varje år delas Frirumsstipendiet ut av utbildningsnämnden. På grund av pandemin beslutades att all personal inom nämndens område skulle belönas med tårta för deras arbete under det gångna året. Några av dem som fick en bit var modersmålslärarna.

I Ljusdals kommun arbetar nio stycken modersmålslärare med språkinlärning bland kommunens barn och unga. Det är cirka fjorton olika språk som erbjuds.

- Modersmålslärarna jobbar med elever från årskurs ett till årskurs tre på gymnasiet, säger Björn Eriksson, verksamhetschef.

- Det har varit ett tufft år för lärarna och de är värda det här, säger han.

Frirumsstipendiet instiftades år 2013 av utbildningsnämnden med följande syfte: ”Projekt inom utbildningsförvaltningens verksamhet som för utvecklingen av att använda Frirummet, framåt”. Summan på 100 000 kronor kan sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

På grund av covid-19 har det inte varit möjligt att dela ut stipendiet i år. Därför valde utbildningsämnden att dela ut tårta, en så kallad Frirumstårta, till samtliga som arbetar inom nämndens område.

- Tack för att ni tänker på oss, sa Nemat Azizyar som arbetar som en av kommunens modersmålslärare.