Behöver du som vårdnadshavare någon att prata med om familjelivet?

Foto: Mostphotos.

Familjeteamet i Ljusdals kommun erbjuder bland annat råd- och stödsamtal till vårdnadshavare via telefon. Familjeteamet har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Samtalen är kostnadsfria.

Råd- och stödsamtalen kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare.
  • Vägledning och gränssättning.
  • Barns känslomässiga utveckling.
  • Era relationer i familjen.
  • Att som vårdnadshavare behöva komma överens om barnen.

Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har familjeteamet anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

Boka samtal hos Familjeteamet: Ring eller sms:a till telefonnummer 0651-76 13 91 eller 070-306 38 76.