Behöver du någon att prata med om hur ni har det i familjen?

Familjeteamet erbjuder råd- och stödsamtal till er som har barn i åldrarna 0 - 20 år. Samtalen kan handla om rollen som vårdnadshavare, gränssättning, barns känslomässiga utveckling, familjens relationer och överenskommelser eller annan vägledning.

Familjebehandlarna har tystnadsplikt, inga journaler förs och samtalen är kostnadsfria. Upp till fem råd- och stödsamtal erbjuds.

För att boka ett samtal med en familjebehandlare, ring och lämna meddelande på telefonsvararen eller skicka sms till: 070 - 306 38 76. E-post: familjeteamet@ljusdal.se.

Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har familjebehandlarna anmälningsskyldighet till socialtjänsten.