Behöver du någon att prata med om familjelivet?

Familjeteamet i Ljusdals kommun erbjuder kostnadsfria råd- och stödsamtal till vårdnadshavare via telefon.

Råd- och stödsamtalen kan handla om:

  • Rollen som vårdnadshavare.
  • Vägledning och gränssättning.
  • Barns känslomässiga utveckling.
  • Era relationer i familjen.
  • Att som vårdnadshavare behöva komma överens om barnen.

Familjeteamet har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Vid oro för ett barns utveckling och hälsa har familjeteamet anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

Boka samtal hos Familjeteamet: Ring eller sms:a till telefonnummer 0651-76 13 91 eller 070-306 38 76. E-post: familjeteamet@ljusdal.se.