Bättre företagsklimat genom utvecklade företagskontakter

En utbildningssatsning för förbättrade företagskontakter i kommunen har påbörjats under hösten. Tjänstepersoner, förvaltningschefer och politiker deltar och den 5 december väntar ett fördjupningstillfälle med fokus på effektiv förvaltning och service i myndighetsutövning.

Målet med utbildningen Förenkla – helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa tillitsfulla och långsiktigt relationer mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner som står bakom utbildningen Förenkla – helt enkelt, vilken erbjuds alla kommuner i Sverige. Den 26 mars 2020 avslutas utbildningen i Ljusdal kommun.