Bästa Tillväxt 2018 i Gävleborgs län. 

Bästa Tillväxt

Ljusdals kommun är årets snabbklättrare i Gävleborgs län. Från en blygsam sjundeplacering för två år sedan ligger Ljusdal nu i topp när det gäller bästa tillväxt i länet 2018.

Priset, som delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007, premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. På andra och tredje plats kommer Gävle respektive Hudiksvall.

– Det är naturligtvis jätteroligt att få utmärkelsen Bästa Tillväxt och jag glädjer mig med alla duktiga företagare i kommunen, både små och stora, säger Stefan Wennerstrand som är näringslivschef i Ljusdals kommun. Det här sporrar för framtiden.

Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika kriterier hos alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra. 
 
– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter, säger Harald Stjerna, delägare i Syna. Att Ljusdal ligger i topp visar att det går bra för företagen i kommunen och att man inte måste vara störst för att bli framgångsrik.
 
Rent historiskt skiljer sig Ljusdals kommun från de flesta andra i Gävleborgs län. Någon storskalig industri som på andra håll i länet har det aldrig funnits.

– Traditionellt har människor här levt på jord- och skogsbruk som kännetecknats av småskalighet. Men i takt med att samhället förändrats med krav på allt större enheter för att få lönsamhet har det vuxit fram en stark entreprenörsanda. Det är, som jag ser det, den främsta orsaken till att det finns så många företag här, förklarar Stefan Wennerstrand. Här finns också en tradition av att hjälpa och stötta varandra.

– Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling bedömer jag som goda. Jag vet också att många av kommunens företagare delar den synen med mig och ser på framtiden med stor tillförsikt, avslutar Stefan Wennerstrand.

-Att företagen i Ljusdals kommun uppvisar högst tillväxt i Gävleborg är fantastiskt. Ett välmående näringsliv som växer och nyanställer är en av
de viktigaste parametrarna för en framgångsrik kommun menar kommunchef Nicklas Bremefors.

På andra och tredje plats i Bästa Tillväxt i Gävleborgs län kommer Gävle respektive Hudiksvalls kommun. 

För mer information;
Kontakta NärLjus, Näringslivschef, VD Stefan Wennerstrand
tel; 070-245 46 97